Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Regeringen utreder säkerhetskompetens i högskolestyrelser

Nyhet

Nu har regeringen tillsatt en utredning för att utreda hur högskolestyrelsernas säkerhetskompetens kan öka. I uppdraget ingår att utreda vilken kompetens i säkerhetsfrågor som behövs i styrelsen vid universitet och högskolor samt att bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder för att öka universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor, och i så fall föreslå sådana åtgärder.

SULF har i likhet med många andra aktörer i sektor varit kritiska mot regeringens beslut i april om att förkorta universitetsstyrelsernas mandatperiod med hänvisning till säkerhetskompetens.
- SULF finns med bland de organisationer som utredaren ska inhämta synpunkter från. Vi följer utredningen noga och kommer att vara tydliga med våra synpunkter på sammansättningen av högskolestyrelser. Vi noterar att direktiven poängterar att en grundläggande uppgift för universitet och högskolor i ett demokratiskt kunskapssamhälle är att vara en kritisk och reflekterande kraft i samhällsutvecklingen. Det är en viktig utgångspunkt för diskussionen och vi ser fram emot en dialog med utredaren, säger Lars Geschwind, förbundsdirektör på SULF.

Fler nyheter