Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Samhället behöver forskarutbildade - måste löna sig att disputera

Nyhet

Forskarutbildning lönar sig sämre idag än i början av 2000-talet. Det visar en ny rapport från Saco. Forskarutbildade har högre genomsnittslön än de kortare högskoleutbildningarna men skillnaden är idag mindre än tidigare. I genomsnitt har den så kallade doktorspremien minskat med 20 procent mellan 2001 och 2022. Mest har den minskat i privat sektor. 

 - Samhället behöver högkvalificerad kompetens för att klara dagens och framtidens utmaningar. Det är själva grunden i ett kunskapssamhälle. För att fylla det behovet så måste arbetsgivare värdera den kunskap och kompetens som forskarutbildade kan bidra med. Minskningen av lönepremien är störst i den privata sektorn, vilket pekar mot att här saknas kunskap. Universiteten måste också bli bättre på att lyfta den allmänna kompetens som en forskarutbildning ger.  Utöver många andra positiva aspekter för individen så måste det även löna sig att disputera, säger SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa i en kommentar.  

Rapporten fastställer inte varför lönepremien för forskarutbildning faller. I rapporten presenteras några möjliga förklaringar, bland annat att den allmänna kompetensbristen gör att disputerade arbetar med arbetsuppgifter som inte kräver en forskarutbildning.  Resultatet visar dessvärre att arbetsgivare inte är så bra på att fullt ut utnyttja forskarutbildades allmänna kompetens bortom själva kunskapen forskare har i specifika sakfrågor. Den som har disputerat har expertkunskaper i till exempel självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser och förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. 

- Det är viktigt för samhället och individen att forskarutbildades kompetens utnyttjas till fullo och värderas på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kräver det. SULF kommer att fortsätta arbeta för att öka förståelsen för vad man lär sig på en forskarutbildning, till exempel i dialog med arbetsgivarorganisationer, avslutar Karin Åmossa.  

Se artikel i Universitetsläraren om rapporten

Fler nyheter