Sök efter:

SULF träffar Migrationsverket

Nyhet
Sanna Wolk, förbundsordförande

Svårigheterna att få uppehållstillstånd gör att utländska doktorander och forskare väljer andra länder än Sverige. Ett stort problem är Migrationsverkets handläggningstider men också tolkningen av gällande lagstiftning. I nästa vecka träffar SULF:s ordförande och förhandlingschef Migrationsverket.

Efter att ändringarna i utlänningslagen och utlänningsförordningen trädde i kraft förra sommaren har SULF på olika sätt arbetat med lagstiftningens negativa effekter för våra medlemmar som är doktorander eller forskare från länder utanför EU/EES. En stor grupp inom högskoleområdet.

En del av de problem som identifierats hör samman med det försörjningskrav som införts för permanent uppehållstillstånd, andra är problem som uppmärksammats i samband med förändringarna men som snarare rör implementeringen av EU-direktivet för uppehållstillstånd för studier eller forskning. Ytterligare hinder är Migrationsverkets långa handläggningstider och ibland ojämna kunskaper om gruppens särskilda situation.

När det nu gått över ett år sedan lagen ändrades och vi inte ser att Migrationsverket arbetar för att underlätta för doktoranderna och forskarna träffar SULF Migrationsverket för att diskutera dessa och andra frågor.

- Vi får signaler om att doktorander och forskare väljer andra länder än Sverige på grund av lagstiftning och krånglig byråkrati. Om Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass måste vi göra allt för att underlätta för framstående forskare att komma till Sverige och sedan kunna stanna kvar. Vi hoppas att Migrationsverket tillsammans med oss kan hitta lösningar för de utländska doktoranderna och forskarna, säger SULF:s ordförande Sanna Wolk.

Fler nyheter