Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF undertecknar deklaration för stärkt demokrati

Nyhet

SULF har skrivit under deklarationen för stärkt demokrati. Undertecknandet gjordes gemensamt av SULF, Skolledarna och Lärarnas Riksförbund.
- SULF skriver på denna demokratideklaration då våra medlemmar vet att när demokratin hotas, så hotas också den akademiska friheten och den grundlagsskyddade rätten att på ett oberoende och vetenskapligt sätt söka sanningen utan yttre påtryckningar. Akademiker, journalister, konstnärer och olika företrädare för civilsamhället som är bra på att formulera sig och bilda opinion tillhör de första som demokratins fiender ger sig på. Detta, en utveckling vi tyvärr ser alltmer i vår omvärld, också i Europa. Demokratin måste försvaras varje dag på året då det finns så många som vill ta ifrån oss våra demokratiska rättigheter och friheter. Därför står SULF upp för demokratin, säger Mats Ericson, förbundsordförande SULF.

I och med undertecknandet åtar sig SULF att agera för stärkt demokrati. Under 2020-2021 ska SULF:

  • Driva påverkansarbete för att stärka akademisk frihet och särskilt för att få till en lagändring som inkluderar utbildningens frihet i betydelsens universitetslärares och forskares individuella frihet.
  • I samarbete med vår fackliga international Education International (EI) och Council for At-Risk Academics (Cara) arbeta för att stärka demokrati och akademisk frihet i Europa och i världen.
  • Tillsammans med Saco fortsätta vårt bilaterala samarbete med vår turkiska systerorganisation Egitem Sen i syfte att stärka akademisk frihet i Turkiet.
  • Arbeta för att värna forskares och universitetslärares upphovsrätt genom informationskampanjer och dialog med lärosäten och berörda myndigheter.
  • Värna universitetslärares och forskares yttrandefrihet.
  • Kommunicera våra insatser för demokratin i sociala medier

    [video width="1080" height="1080" mp4="https://sulf.se/app/uploads/2020/10/demokratifilm-sulf.mp4"][/video]


Se hela åtagandet här.

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag, samlas kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Läs mer om Vår demokrati här

#vardemokrati #demokratideklaration #demokrati100

Debattartikel i Dagens Samhälle 13 oktober 2020: ”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

Fler nyheter