Sök efter:

Tillträdespropositionen ger rättvisare regler

Nyhet

Idag lämnades regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande. Propositionen innehåller ett sammanhållet regelverk för tillträde till högre utbildning.

Bland nyheterna finns grundtanken om att det är en sökandes kompetens som ska vara avgörande, inte på vilket sätt kompetensen uppnåtts. För att kunna pröva sådana kompetenser ska ett behörighetsgivande prov utarbetas. Det kommer att bli en väg in i högskolan för personer som har rätt kompetenser, men som på grund av sin bakgrund idag stängs ute från högre studier.

Högskolorna kommer att få större möjligheter att avgöra vilka urvalsmetoder och särskilda behörigheter de ser är ändamålsenliga för deras utbildningar.

– Förslaget ger oss ändamålsenliga, rättvisare och mer förutsägbara regler för tillträde till högre utbildning. Nu är det viktigt att också kommande regeringar håller i reformen, så att vi inte återigen får ett lapptäcke av oförutsägbara regler som stänger ute kompetenta sökande på grund av deras bakgrund, säger Mats Ericson, förbundsordförande för SULF.

Läs också SULF:s remissvar Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Fler nyheter