Sök efter:

Viktigt steg för att parternas överenskommelse ska bli lagstiftning

Nyhet

Under torsdagen skickade regeringen förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd på remiss till Lagrådet. Det är ett viktigt steg för att lagstiftning baserad på parternas överenskommelse ska kunna träda i kraft 30 juni i år.

Ett nytt huvudavtal kan tecknas av parterna när den lagstiftning, de förordningar och de övriga politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet har trätt i kraft. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

- Från SULF:s sida är vi positiva till att politikerna tagit hänsyn till parternas framförhandlade överenskommelse. För det här är en fråga som parterna ska hantera på egen hand, det är själva essensen i den svenska modellen. Vår uppgift blir nu att bevaka hur det här påverkar den statliga sektorn där merparten av SULF:s medlemmar befinner sig, säger Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef för statlig sektor, en kommentar.

- Vi ser också positivt på att regeringen anser att det även inom högskolan ska ske en snabbare övergång till tillsvidareanställning och att man därför inte föreslår någon ytterligare särreglering för vår sektor. Det finns redan en rad särskilda bestämmelser kring vissa anställningar inom högskolan i högskoleförordningen och i kollektivavtal. SULF anser att även dessa kan behöva ses över, inte minst vad gäller anställning av konstnärliga lärare som i dagens situation kan tidsbegränsas i över tio år vilket är helt orimligt, avslutar Robert Andersson.

Överenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet, som förutom anställningsskydd också handlar om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden.

Här finns mer information: Viktigt steg mot att Trygghets­överenskommelsen ska bli lagstiftning - PTK

Fler nyheter