Medlemsförmåner

Sjukförsäkring ingår i SULF-medlemskapet

Grattis alla SULF-medlemmar, nu ingår sjukförsäkring från Folksam i ditt medlemskap! Sjukförsäkringen innebär ökad ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eftersom den ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning. Ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Försäkringen:

  • omfattar alla yrkesverksamma SULF-medlemmar,
  • träder in om medlemmen blir arbetsoförmögen mellan 25-100 procent,
  • ger även ersättning om medlemmen inte kan arbeta på grund av: förebyggande vård vård av nära anhörig vård av allvarligt sjukt barn.

Försäkringen kostar inget extra och du behöver inte göra något för att försäkringen ska gälla för dig som är medlem i SULF och yrkesverksam.

Mer information

Läs mer om sjukförsäkringen här.

Styrka, trygghet, kunskap

Den akademiska karriären kan vara en djungel, men Sveriges universitetslärare och forskare finns här för dig på din expedition i …

Strength, security, knowledge

Time to level up? A career in academia can be a jungle, but The Swedish Association of University Teachers and …

En timmes rådgivning hos Folksam

Folksam erbjuder alla medlemmar en timmes kostnadsfri rådgivning där de hjälper dig att se över ditt försäkringsskydd. Erbjudandet gäller oavsett …

Free insurance consultation offer from Folksam

Folksam offers members of SULF a free one-hour consultation to help you go through your insurance coverage. This offer applies …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?