Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Postdok/arbeta utomlands
Många universitetslärare och forskare väljer att under perioder av karriären arbeta utomlands. Oavsett om det rör sig om perioder som postdok, forskare eller gästprofessor är kunskap och planering förutsättningar för en givande utlandsvistelse och en harmonisk återkomst till Sverige.

Arbete utomlands med stipendium

Om ditt arbete utomlands sker utan anställning hos en arbetsgivare och med finansiering i form av stipendium ska du kontakta Akademikernas a-kassa för att utröna om ditt utlandsarbete kan betraktas som överhoppningsbar tid för studier. Om så är fallet det skall du fortsätta vara medlem i a-kassan under din utlandsvistelse. Den vanligaste formen för denna typ av arbete utomlands är postdok med stipendiefinansiering.

Förutsättningen för att en period utomlands med stipendium ska kunna betraktas som överhoppningsbar tid för studier är att:

  • du bedriver din postdok på heltid (endast är heltidsstudier som är överhoppningsbara i arbetslöshetsförsäkringen)
  • att studierna är avslutade eller permanent avbrutna vid ansökan om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
  • ytterligare krav kan vara att perioden följer en plan och att det finns viss handledning.

Observera att Akademikernas a-kassa gör alltid en prövning i det enskilda fallet och det är därför viktigt att du kontaktar dem för rådgivning

Marie-Curiestipendium
Den som har ett Marie-Curiestipendium kan i vissa avseenden komma att betraktas som anställd i det land man verkar. Mottagaren av ett Marie-Curiestipendium ska tillhöra det lands arbetslöshetsförsäkring i vilket verksamheten är förlagd och inte Akademikernas a-kassa. Innan du begär utträde ur Akademikernas a-kassa måste du säkerställa att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det andra landet. Kontakta alltid Akademikernas a-kassa för ytterligare vägledning.