Sök efter:
Postdok/arbeta utomlands
Många universitetslärare och forskare väljer att under perioder av karriären arbeta utomlands. Oavsett om det rör sig om perioder som postdok, forskare eller gästprofessor är kunskap och planering förutsättningar för en givande utlandsvistelse och en harmonisk återkomst till Sverige.

Att vara utsänd

Att vara utsänd innebär att du av din arbetsgivare sänts ut till ett annat land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Om din anställning är vid ett svenskt statligt lärosäte omfattas du av den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige, oavsett vilket land du sänts ut till.

Om du är anställd vid Chalmers eller högskolan i Jönköping gäller motsvarande inom EU/EES-området . Är du anställd vid ett privat lärosäte gäller andra regler som tyvärr är mindre förmånliga.

Inom statlig verksamhet finns kollektivavtalet ”Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA) som ger ett ramverk för vilka anställningsvillkor som ska respektive kan regleras vid tjänstgöring utomlands.

Under tiden som utsänd omfattas du inte fullt ut av Villkorsavtal-T utan dina anställningsvillkor regleras istället i en skriftlig överenskommelse om anställningen, ett utlandskontrakt.

I ditt utlandskontrakt bör följande framgå:

  • Dina arbetsuppgifter
  • Din stationeringsort utomlands
  • Tjänstgöringsperiodens längd
  • Löneförmåner och tidpunkt för lönerevision
  • Andra anställningsvillkor, exempelvis lön, arbetstid, semester och annan ledighet, lön under sjukfrånvaro, pension, försäkringar men även ersättning för kostnader för bostad, flyttning och semester/hemresor.