Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Postdok/arbeta utomlands
Många universitetslärare och forskare väljer att under perioder av karriären arbeta utomlands. Oavsett om det rör sig om perioder som postdok, forskare eller gästprofessor är kunskap och planering förutsättningar för en givande utlandsvistelse och en harmonisk återkomst till Sverige.

Försäkringsskydd vid utlandsarbete

Sedan den 1 januari 2020 gäller nya bestämmelser i URA-avtalet för dig som är utsänd av en statlig myndighet och är eller blir gravid eller ska vara föräldraledig. I korthet innebär bestämmelserna att det blir möjligt att återvända till Sverige och arbeta på URA-kontraktet om du så önskar. Du kan också stanna kvar där du är och då finns det numera en utökad URA-försäkring som täcker mödravård och förlossning. Kontrollera för säkerhets skull gärna att du omfattas av försäkringen som numera ingår i den URA-försäkring som arbetsgivaren ska teckna hos Kammarkollegiet.

Om du stannar kvar på stationeringsorten utomlands under föräldraledighet en måste du dock se till att skaffa en kompletterande försäkring för dig, barnet och eventuella medföljande familjemedlemmar. Om du återvänder till Sverige och arbetar på URA-kontraktet måste du tänka på att vissa villkor i det enskilda avtalet kan falla bort, till exempel skattefria tillägg, samt att du inte kan få föräldrapenningtillägg om detta inte särskilt avtalats. Har du en anställning i Sverige som man är tjänstledig ifrån kan man istället gå tillbaka till den när man återvänder. Då gäller de vanliga villkoren vid arbete i Sverige.

Om du är anställd enligt postdoktoravtalet från den 1 februari 2022 har du rätt till tjänstledighet om du av samma arbetsgivare sänds ut med ett URA-kontrakt. Du kan (ska) då återgå till arbete i den anställning du är ledig ifrån om du återvänder till Sverige.

Mer information

Du kan läsa mer om försäkringen och villkoren på Kammarkollegiets webbplats.

Har du övriga frågor kan du kontakta vår medlemsrådgivning.