Sök efter:
Postdok/arbeta utomlands
Många universitetslärare och forskare väljer att under perioder av karriären arbeta utomlands. Oavsett om det rör sig om perioder som postdok, forskare eller gästprofessor är kunskap och planering förutsättningar för en givande utlandsvistelse och en harmonisk återkomst till Sverige.

Praktiska råd och tips för en lyckad utlandsvistelse

Din utlandsvistelse kanske sker som utsänd, stipendiat eller som lokalt anställd vid ett utländskt universitetet eller forskningsinstitut. Formen har stor inverkan på dina rättigheter och ditt försäkringsskydd men SULF har sammanställt några praktiska råd och tips som kan vara till generell hjälp.

Det viktigaste för en givande och trygg utlandsvistelse är att planera i god tid och ha en realistisk tidsplan. Utöver detta kan följande vara värt att tänka på:

Cirka 1 år innan:

 • Fundera på var du vill åka och hur länge.
 • Tag kontakt med möjliga universitet och institutioner.
 • Besök intressanta universitet/institutioner och gästföreläs.
 • Överväg vilken boendeform är bäst? Jämför kostnad för magasinering/uthyrning/flytt.
 • Undersök anställningsvillkor/stipendievillkor, löneläge och påverkan på pension av det tänkta utlandsarbetet.
 • Om du avser att resa utomlands som stipendiat: Ta reda på ansökningstillfällen för fonder och stiftelser.

Minst 6 månader innan:

 • Etablera och håll kontakt med din framtida värdinstitution/arbetsgivare.
 • Etablera första kontakt med flyttfirma och planera för flytten.
 • Påbörja visumansökningsprocessen.

Minst 1 månad innan:

 • Om möjligt: res till värdlandet och sök bostad innan slutgiltig flytt.
 • Om du åker med familj och barn – tag kontakt med skolor.
 • Öppna bankkonto i värdlandet (ofta ett krav för att exempelvis kunna betala hyran och så vidare).
 • Kontrollera hos Skatteverket i vilket land du ska betala skatt. Begär ett skriftligt besked.
 • Skaffa Social Security nummer eller motsvarande.
 • Kontakta flyttfirman och ge slutgiltig adress.
 • Ordna hemförsäkring. ”Utlandshemförsäkring” kan kopplas till svensk hemförsäkring. Kostnaden blir lägre än i värdlandet, där man inte har ”kredithistorik”.

Under utlandsvistelsen
Vad mer bör du tänka på?

 • Fortsätt söka pengar från småfonder i Sverige. Dessa medel kan finansiera resor till Sverige.
 • Försök skapa sociala kontakter i värdlandet med både permanenta boende och andra gästforskare.
 • Lär känna värdlandet: res runt och lär känna seder och vanor.
 • Håll kontakt med vänner i Sverige. Det är dem du skall återvända till så småningom.
 • Bevaka din möjlighet att ha semester. Dina anställningsvillkor avgör antal semesterdagar. Om du är stipendiefinansierad kan du argumentera för att du ska ha semester enligt svensk tradition.
 • Följ utvecklingen på arbetsmarknaden hemma.
 • Planera återflytten till Sverige i god tid: Sök tjänster och forskningsmedel när ansökningstillfälle ges trots att du stannar ytterligare en tid i värdlandet efter att du skickat in dina ansökningar.
 • Tänk på att du kan behöva deklarera i Sverige under ett antal år.

Efter utlandsvistelsen
”Vägen tillbaka” och återanpassningen till Sverige

 • Var beredd på en omvänd kulturchock, Sverige har förändrats under din frånvaro.
 • Håll kontakt med kollegor och vänner du fått i värdlandet.
 • Glöm inte att deklarera i värdlandet efter hemkomsten.