Sök efter:
Postdok/arbeta utomlands
Många universitetslärare och forskare väljer att under perioder av karriären arbeta utomlands. Oavsett om det rör sig om perioder som postdok, forskare eller gästprofessor är kunskap och planering förutsättningar för en givande utlandsvistelse och en harmonisk återkomst till Sverige.

Facklig service utomlands

För den SULF-medlem som arbetar utomlands under maximalt två år är det möjligt att vara gästmedlem i något av SULF:s systerförbund i Kanada, Irland, Storbritannien, Finland, Norge och Danmark. Som gästmedlem har du rätt till råd och stöd kring anställningsavtal, lön och andra fackliga frågor.

SULF har avtal om gästmedlemskap med universitetslärarförbunden i flera länder, se nedan. Avtalen innebär att en SULF-medlem som under en period är verksam till exempel vid ett norskt universitet kan kontakta representanterna för Forskerforbundet och få råd eller stöd i saker som rör anställningsavtal, lön och andra villkor, arbetsförhållanden och liknande fackliga frågor. Medlemmarna får status som ”Gästmedlem” (på Irland och i Storbritannien ”Affiliate members”).

En förutsättning för gästmedlemskapet är att du kvarstår som medlem i SULF under perioden.

Perioden som gästmedlem kan högst uppgå till två år; därefter måste man söka fullt medlemskap i organisationen. Under tiden i det andra landet utgår ingen tilläggsavgift, utan man fortsätter att betala medlemsavgift till förbundet i hemlandet.

Ansök om gästmedlemskap

Önskar du gästmedlemskap mejla medlem@sulf.se och ansök därefter om gästmedlemskap i det systerförbund du vill vara medlem hos. För att kunna utnyttja gästmedlemskapet under din utlandsvistelse krävs att SULF meddelat systerförbundet i förväg. Du måste därför ansöka om gästmedlemskap innan din utlandsvistelse. Ansökan sker genom e-post, se nedan.

Avtal om gästmedlemskap finns med följande organisationer

Dansk Magisterforening (DM), Danmark
Forskerforbundet, Norge
Forskarförbundet (Tieteentekijöiden liito), Finland
The University and College Union (UCU), Storbritannien
Irish Federation of University Teachers (IFUT), Irland
Canadian Association of University Teachers (CAUT), Kanada

Mer information om att flytta till annat nordiskt land

Sverige – Danmark
Sverige – Norge
Nordkalotten, Sverige – Finland – Norge