Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Råd, stöd och förhandlingshjälp

Som medlem har du möjlighet att få råd och stöd i frågor som rör jobbet. Det kan handla om att du blivit felaktigt uppsagd, skadat dig eller inte fått ut din lön.

Under menyn Jobb, lön och villkor har vi samlat information om vad som gäller inom högskolesektorn. Här kan du till exempel läsa mer om lön och lönesättande samtal, arbetslöshet och tips inför din akademiska karriär.

Lokalt stöd

Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. De lokalt förtroendevalda besitter en oöverträffad kunskap om den lokala verksamheten och tänkbara lösningar. De har också stor kunskap om relevanta lagar, regler och avtal. Här hittar du kontaktuppgifter till lokala företrädare på ditt lärosäte.

Centralt stöd

Vår medlemsrådgivning svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Ibland går det inte att lösa problemen lokalt. Då kan våra centrala experter bistå de lokala företrädarna. Det handlar till exempel om att ha kvalificerat juridiskt stöd vid sin sida.

I undantagsfall händer det att vi trots det utökade stödet inte hittar någon lösning. I dessa fall är det möjligt för dig som medlem att få rättshjälp.

SULF:s medlemsrådgivning
Ring 08-505 836 00, menyval 1 eller mejla radgivning@sulf.se.

SULF:s medlemsregister
Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor som till exempel adressändringar och om du bytt jobb, medlemsavgifter och in- och utträden. Ring 08-505 836 00, menyval 2 eller mejla medlem@sulf.se.

Telefontiden är vardagar 9.00 -11.30. När det gäller mejl är ambitionen att du ska får svar inom 24 timmar på vardagar. I samband med större helger och semestertider kan svarstiderna variera.

Ange följande när du mejlar så att vi kan ge dig så bra svar som möjligt:

    1. Medlemsnummer eller personnummer.

    1. Vad ärendet gäller.

    1. Den e-postadress du vill att vi svarar till alternativt telefonnummer.