Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Stöd vid utlandsvistelse

Många av SULF:s medlemmar arbetar i perioder utomlands och SULF har därför särskilda medlemsförmåner för dig som ska arbeta utomlands under ett eller ett par år.

Facklig service utomlands

För den SULF-medlem som arbetar utomlands under maximalt två år är det möjligt att vara gästmedlem i något av SULF:s systerförbund i Kanada, Irland, Storbritannien, Finland, Norge och Danmark. Som gästmedlem har du rätt till råd och stöd kring anställningsavtal, lön och andra fackliga frågor.

Läs mer här.


Föreningen Svenskar i Världen

SULF är silverpartner till SVIV. Det innebär att som medlem i SULF får du 20 procents rabatt på medlemskap i SVIV. Du betalar då endast 400 kronor. SVIV ger rådgivning i frågor av intresse för utlandssvenskar. Som medlem har du tillgång till pensions-, skatte- och juridiska rådgivare och du kan prenumerera på Svenskar i Världens tidning och nyhetsbrev. Via SVIV:s hemsida, tidning och Facebooksida får du information och skapar kontakter mellan utlandssvenskarna runt om i världen.

Till SVIV:s webbplats och mer information