Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

3 frågor till Lars Geschwind

Nyhet

Hej Lars! Välkommen till SULF!

Hur ser du på din nya roll som förbundsdirektör?

- Tack! Uppdraget som förbundsdirektör är spännande och utmanande. Om Sverige ska ha en högre utbildning och forskning i världsklass måste SULF:s medlemmar få bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Att få vara en del i det arbetet tillsammans med övriga anställda och alla fackligt aktiva inom SULF känns oerhört stimulerande och något jag verkligen ser fram emot.

Kan du beskriva dig själv lite kort?

-Jag är en nyfiken historiker som de senaste tio åren varit verksam på KTH som lärare, forskare och ledare. Har ägnat hela min professionella karriär åt att studera, undervisa om och utveckla högskole- och forskningssektorn. Hittar ny energi utanför jobbet i skogen och på sjön.

Vad ser du som utmaningen för våra universitet och högskolor?

- Att rekrytera, behålla och utveckla kompetens inom olika personalkategorier.

 

Fakta om Lars Geschwind
Lars Geschwind är idag professor på Kungliga Tekniska högskolan där han har verkat de senaste tio åren. Han har en bred bakgrund från akademin, där han haft roller som chef, vice skolchef, forskare samt lektor. Han har dessutom arbetat som konsult på Regeringskansliet och på Vetenskapsrådet. Han har drivit flera forskningsprojekt inom högre utbildning, akademiskt ledarskap och akademiskt arbete och har god insyn i och stort intresse för fackliga frågor.

 

Läs pressmeddelandet Lars Geschwind ny förbundsdirektör på SULF här.

Fler nyheter