Sök efter:

Avtalsförhandlingarna på statlig sektor är inledda

Nyhet

Idag överlämnade parterna sina yrkanden inför höstens förhandlingar som enligt tidsplanen ska vara avslutade senast den 30 november. Saco-S, där SULF ingår, kommer att särskilt lyfta fram frågor som rör ett hållbart arbetsliv inte minst utifrån de erfarenheter kring arbetsmiljöfrågor och annat som dragits under pandemin och den utveckling av digitala arbetssätt som den fört med sig.
- Vi vill också lyfta fram frågor kring hur vi kan bidra till en hållbar utveckling i samhället i stort. Inom ramen för detta lyfts yrkanden om allt från partsgemensamt arbete kring sådana frågor till ett förstärkt försäkringsskydd och bättre pensioner. Två frågor som förs fram och som ligger nära villkoren på våra lärosäten är att vi vill se en ökad andel tillsvidareanställningar samt att vi vill genomföra en översyn av postdoktoravtalet, säger Robert Andersson, förhandlingschef på SULF.

Mer information

Läs mer om avtalsförhandlingarna på Arbetsgivarverkets webbplats.

Till Saco-S webbplats och yrkanden.

Fler nyheter