Sök efter:

Information om felaktiga löneavdrag

Nyhet

Saco-S har uppmärksammat att vissa lönesystem som används av de statliga arbetsgivarna, däribland hos arbetsgivare som sköter sin lönehantering genom Statens servicecenter, har felprogrammerats på ett sätt som gör att löneavdraget blir för högt i en viss situation.

Vem kan vara berörd av felet?
Felet berör dig som har ett fast löneavdrag och därutöver har en tillkommande kortvarig frånvaro från arbetet där ytterligare löneavdrag görs.

Exempel på ett fast löneavdrag är om du genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren har avstått lön för till exempel en extra inbetalning till pension eller om du har ett löneavdrag för en frånvaro som varar minst en hel kalendermånad, exempelvis om du är föräldraledig eller sjuk en hel kalendermånad eller mer. I praktiken rör den här problematiken dig som har sådan frånvaro på deltid eftersom den som är helt ledig inte kan ha ytterligare tillkommande frånvaro.

Exempel på tillkommande löneavdrag som sedan kan orsaka felet är kortare sjukfrånvaro, VAB-ledighet eller kortare föräldraledighet som varat i mindre än en hel kalendermånad.

Hur kan jag se om det blivit fel?
Du kan upptäcka ett eventuellt fel om du tittar på din lönespecifikation för en månad där du haft den situation som beskrivs ovan. Felet består i att löneavdraget för den tillkommande frånvaron i så fall har gjorts på din månadslön före det fasta löneavdraget (så kallad fast lön) och inte på den lön som återstår efter det fasta löneavdraget (så kallad aktuell lön) vilket kollektivavtalet föreskriver.

Mer information

Till Saco-S webbplats om mer information om felaktiga löneavdrag.

Fler nyheter