Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Ny lag stärker utländska forskares rätt till förmåner

Nyhet

Att vänta på nytt uppehållstillstånd ska inte längre innebära samma risk som tidigare att mista förmåner som exempelvis barnbidrag. Det är innebörden i en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2017.

–  Vi bedömer att den nya lagen kommer att skapa en tryggare situation för doktorander och forskare från andra länder, kommenterar SULF:s förhandlingschef Robert Andersson. Lagen är dock ny så det är för tidigt att vara säker på hur den kommer att tolkas i praktiken.

Bakgrunden är att personer vars uppehållstillstånd har löpt ut, och som väntar på nytt beslut, förut har riskerat att bli av med bosättningsbaserade förmåner. Den nya lagen säger att den som väntar på förnyat uppehållstillstånd i vissa fall ska kunna få behålla förmånerna. Förutsättningen är att man innan det tidigare uppehållstillståndet löpt ut har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd på samma grund som tidigare.

Robert Andersson, förhandlingschef på SULF

– Nyckeln är vad som avses med ”vissa fall”, förklarar Robert Andersson. SULF:s bedömning är att den nya lagen ger doktorander med anställning eller utbildningsbidrag rätt till fortsatt utbetalning av bosättningsbaserade förmåner.

SULF anser att detsamma ska gälla om man efter fyra år med uppehållstillstånd för forskarstudier ansöker om permanent uppehållstillstånd, eller om man har haft uppehållstillstånd för arbete och söker förlängning.

Hör av dig om du är berörd!
SULF vill få kontakt med medlemmar vars uppehållstillstånd har löpt ut och som ännu inte har fått beslut om nytt uppehållstillstånd. SULF vill bland annat veta hur försäkringskassan har hanterat förmånerna. Mejla till ra@sulf.se eller ring 08-505 836 27.

Hör också av dig till SULF om du nekas bosättningsbaserade förmåner med motiveringen att du som doktorand är student. Den som är anställd som doktorand eller har utbildningsbidrag för doktorander har nämligen rätt till bosättningsbaserade förmåner. Doktorander med annan finansiering har i dagsläget inte rätt till bosättningsbaserade förmåner, men SULF driver ärenden i domstol för att ändra praxis.

Läs mer i Universitetsläraren: Utländska doktorander i kläm – nu svarar Försäkringskassan

Fler nyheter