Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Startkit för doktorander nu tillgängligt

Nyhet

SULF:s doktorandförening har tagit fram ett startkit på engelska för dig som är doktorand. Läs mer här.
Bild på omslag startkit för doktorander

Fler nyheter