info

SULF värnar miljön! Om medlemsavgiften betalas elektroniskt av alla SULF-medlemmar, gör det skillnad för miljön. Så för miljöns skull – välj autogiro eller e-faktura. För pappersavier tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi från årsskiftet. Läs mer här eller kontakta SULF:s medlemsregister.

Den 23-29 maj är det extrakongress på SULF

– Extrakongressen är ett steg i den demokratiska processen. Det handlar om att bekräfta det beslut om stadgeändringar som fattades av kongressen i november 2018. Det gäller bland annat anpassningar av stadgar till GDPR, förändring till förbundsråd och förändringar av den inre organisationen, berättar Maria Mattiasson, verksamhets- och organisationsutvecklare på SULF:s kansli. De som får rösta på extrakongressen är samma ombud som SULF-föreningarna utsåg till den ordinarie kongressen.

En digital kongress innebär att den som är kongressombud får en länk till en webbaserad omröstning som är öppen under perioden 23 till 29 maj. Mer information om hur det går till skickas till kongressombuden.

Varför en extra kongress?

Vid förbundets ordinarie kongress 22-23 november 2018 beslöt kongressen att förändra förbundets stadgar i enlighet med propositionen SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt propositionen Vissa stadgeforandringar. Besluten fattades med enkel majoritet.

Förbundets stadgar § 31 anger att beslut om stadgeändring kan fattas antingen

genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller

likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Då antalet ombud på 2018 års kongress inte var tillräckligt många för att kunna utgöra två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, var det inte möjligt att omgående genomföra stadgeändringarna. För att stadgeändringarna ska genomföras krävs att två på varandra följande kongresser fattar likalydande beslut om stadgeändringarna.

Vid sitt förbundsstyrelsemöte den 25 januari 2019 beslöt förbundsstyrelsen att kalla tillen extra kongress 23-29 maj 2019 för att behandla frågan om propositionerna SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt Vissa stadgeförändringar.

Mandatfördelning SULF:s extrakongress 2018

Mandatfördelningen vid SULF:s extrakongress 2019 är densamma som vid ordinarie kongress 2018. Mandatfördelningen till SULF:s ordinarie kongress gjordes, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet 2017/2018. För mer information om beräkningsgrunden se § 11 i SULF:s stadgar.

 

SULF-förening Antal mandat
SULF/Beckmans Designhögskola 1
SULF/Blekinge tekniska högskola 2
SULF/Chalmers 2
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola 2
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan 0
SULF/Göteborgs universitet 7
SULF/Högskolan Dalarna 2
SULF/Högskolan i Borås 2
SULF/Högskolan i Gävle 2
SULF/Högskolan i Halmstad 2
SULF/Högskolan i Jönköping 2
SULF/Högskolan i Skövde 2
SULF/Högskolan Kristianstad 2
SULF/Högskolan Väst 2
SULF/Karlstads universitet 3
SULF/Karolinska Institutet 4
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan 3
SULF/Linköpings universitet 5
SULF/Linnéuniversitetet 3
SULF/Luleå tekniska universitet 2
SULF/Lunds universitet 10
SULF/Malmö universitet 3
SULF/Mittuniversitetet 2
SULF/Mälardalens högskola 2
SULF/Röda korsets högskola 1
SULF/Stockholms universitet 9
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet 5
SULF/Södertörns högskola 2
SULF/Umeå universitet 6
SULF/Uppsala universitet 8
SULF/Örebro universitet 3
Summa
Kongressombud 2019

Om inte den lokala SULF-föreningen anmäler ändring är ombuden till den digitala extrakongressen desamma som till ordinarie kongress 2018.

 

Förnamn Efternamn Lärosäte
Thomas Magnusson Beckmans Designhögskola
Eva-Lotta Runesson Blekinge tekniska högskola
Mikael Åsman Blekinge tekniska högskola
Reimond Emanuelsson Chalmers Tekniska högskola
Lars Andersson Ersta Sköndal Bräcke högskola
Audur Magnúsdóttir Göteborgs universitet
Catrine Forssén Göteborgs universitet
Ivar Armini Göteborgs universitet
Klas Eriksson Göteborgs universitet
Maja Pelling Göteborgs universitet
Maria Danielsson Göteborgs universitet
Mikael Brisslert Göteborgs universitet
André Leblanc Högskolan Dalarna
Michail Tonkonogi Högskolan Dalarna
Håkan Alm Högskolan i Borås
Rebecca Gmoser Högskolan i Borås
Maria Savela Högskolan i Gävle
Niklas Rothpfeffer Högskolan i Gävle
Bengt Kjellgren Högskolan i Halmstad
Mikael Sandberg Högskolan i Halmstad
Afrouz Behboudi Högskolan i Skövde
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Pia Petersson Högskolan Kristianstad
Anna Lindholm Karlstads universitet
Martin Österling Karlstads universitet
Nadja Neumann Karlstads universitet
Lukas Löfling Karolinska Institutet
Anita Utterström Linköpings universitet
Carine Signoret Linköpings universitet
David Rule Linköpings universitet
Veronika Brodin Linköpings universitet
Wolfgang Schmidt Linköpings universitet
Daina Dagis Luleå tekniska universitet
Pär Sundén Luleå tekniska universitet
Adam Brenthel Lunds universitet
Anders Rydlöv Lunds universitet
Bodil Sjögreen Lunds universitet
Elin Folkesson Lunds universitet
Göran Anderson Lunds universitet
Kristina Nilsson Lunds universitet
Marie Hoen Lunds universitet
Mattias Collin Lunds universitet
Ann-Mari Campbell Malmö universitet
Lina Corter Malmö universitet
Nils Andersson Malmö universitet
Gertrud Olauzon Mittuniversitetet
Jokka Flaming Mittuniversitetet
Eva Nordlander Mälardalens högskola
Michael Le Duc Mälardalens högskola
Anqi Lindblom Alm Stockholms universitet
Gabriella Höstfält Stockholms universitet
Ingrid Lander Stockholms universitet
Mona Hverven Stockholms universitet
Anders Ullholm Södertörns högskola
Astrid Haugland Södertörns högskola
Mikael Palmgren Tekniska högskolan i Jönköping
Barbro Biström Umeå universitet
Charlott Nyman Umeå universitet
Jenny Hellgren Umeå universitet
Johan Pålsson Umeå universitet
Per Lundgren Umeå universitet
Per Boström Umeå universitet
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Ellen Matlok-Ziemann Uppsala universitet
Eric Stempels Uppsala universitet
Erik Falk Uppsala universitet
Gustav Malmborg Uppsala universitet
Haro de Grauw Uppsala universitet
Karin Stensjö Uppsala universitet
Per Sundman Uppsala universitet
Petra Eriksson Uppsala universitet

 

Mer information kommer

Mer information kommer under mars månad.

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.