Den 23-29 maj är det extrakongress på SULF

– Extrakongressen är ett steg i den demokratiska processen. Det handlar om att bekräfta det beslut om stadgeändringar som fattades av kongressen i november 2018. Det gäller bland annat anpassningar av stadgar till GDPR, förändring till förbundsråd och förändringar av den inre organisationen, berättar Maria Mattiasson, verksamhets- och organisationsutvecklare på SULF:s kansli. De som får rösta på extrakongressen är samma ombud som SULF-föreningarna utsåg till den ordinarie kongressen.

Kallelse skickades till kongressombuden den 17 april 2019.

Varför en extra kongress?

Vid förbundets ordinarie kongress 22-23 november 2018 beslöt kongressen att förändra förbundets stadgar i enlighet med propositionen SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt propositionen Vissa stadgeförändringar. Besluten fattades med enkel majoritet.

Förbundets stadgar § 31 anger att beslut om stadgeändring kan fattas antingen

genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller

likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Då antalet ombud på 2018 års kongress inte var tillräckligt många för att kunna utgöra två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, var det inte möjligt att omgående genomföra stadgeändringarna. För att stadgeändringarna ska genomföras krävs att två på varandra följande kongresser fattar likalydande beslut om stadgeändringarna.

Vid sitt förbundsstyrelsemöte den 25 januari 2019 beslöt förbundsstyrelsen att kalla till en extra kongress 23-29 maj 2019 för att behandla frågan om propositionerna SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt Vissa stadgeförändringar.

Mandatfördelning SULF:s extrakongress 2018

Mandatfördelningen vid SULF:s extrakongress 2019 är densamma som vid ordinarie kongress 2018. Mandatfördelningen till SULF:s ordinarie kongress gjordes, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet 2017/2018. För mer information om beräkningsgrunden se § 11 i SULF:s stadgar.

 

SULF-förening Antal mandat
SULF/Beckmans Designhögskola 1
SULF/Blekinge tekniska högskola 2
SULF/Chalmers 2
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola 2
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan 0
SULF/Göteborgs universitet 7
SULF/Högskolan Dalarna 2
SULF/Högskolan i Borås 2
SULF/Högskolan i Gävle 2
SULF/Högskolan i Halmstad 2
SULF/Högskolan i Jönköping 2
SULF/Högskolan i Skövde 2
SULF/Högskolan Kristianstad 2
SULF/Högskolan Väst 2
SULF/Karlstads universitet 3
SULF/Karolinska Institutet 4
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan 3
SULF/Linköpings universitet 5
SULF/Linnéuniversitetet 3
SULF/Luleå tekniska universitet 2
SULF/Lunds universitet 10
SULF/Malmö universitet 3
SULF/Mittuniversitetet 2
SULF/Mälardalens högskola 2
SULF/Röda korsets högskola 1
SULF/Stockholms universitet 9
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet 5
SULF/Södertörns högskola 2
SULF/Umeå universitet 6
SULF/Uppsala universitet 8
SULF/Örebro universitet 3
Summa
Kongressombud 2019

Om inte den lokala SULF-föreningen anmäler ändring är ombuden till den digitala extrakongressen desamma som till ordinarie kongress 2018.

Förnamn Efternamn Lärosäte
Thomas Magnusson Beckmans Designhögskola
Fredrik Erlandsson Blekinge tekniska högskola
Mikael Åsman Blekinge tekniska högskola
Reimond Emanuelsson Chalmers
Sakib Sistek Chalmers
Lars Andersson Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Oskar Ekberg Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Maja Pelling Göteborgs universitet
Catrine Forssén Göteborgs universitet
Klas Eriksson Göteborgs universitet
Mikael Brisslert Göteborgs universitet
Audur Magnusdottir Göteborgs universitet
Ivar Armini Göteborgs universitet
Maria Danielsson Göteborgs universitet
Michail Tonkonogi Högskolan Dalarna
André Leblanc Högskolan Dalarna
Rebecca Gmoser Högskolan i Borås
Ann-Sofie  Mårtensson Högskolan i Borås
Susanna Mixter Högskolan i Gävle
Niklas Rothpfeffer Högskolan i Gävle
Bengt Kjellgren Högskolan i Halmstad
Mikael Sandberg Högskolan i Halmstad
Mikael Palmgren Högskolan i Jönköping
Afrouz Behboudi Högskolan i Skövde
Karin Kronberg Högskolan i Skövde
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Anna Lindholm Karlstads universitet
Nadja Neumann Karlstads universitet
Martin Österling Karlstads universitet
David Rule Linköpings universitet
Veronika Brodin Patcha Linköpings universitet
Wolfgang Schmidt Linköpings universitet
Carine Signoret Linköpings universitet
Anita Utterström Linköpings universitet
Kjell  Johansson Luleå tekniska universitet
Pär   Sundén Luleå tekniska universitet
Kristofer Hansson Lunds universitet
Kristina Nilsson Lunds universitet
Göran Anderson Lunds universitet
Elin Folkesson Lunds universitet
Anders Rydlöv Lunds universitet
Ann-Sofie Albrekt Lunds universitet
Marie Hoen Lunds universitet
Bodil Sjögreen Lunds universitet
Adam Brenthel Lunds universitet
Ann-Mari Campbell Malmö universitet
Lina Corter Malmö universitet
Nils Andersson Malmö universitet
Gertrud Olauzon Mittuniversitetet
Jokka Flaming Mittuniversitetet
Bozena Guziana Mälardalens högskola
Eva Nordlander Mälardalens högskola
Ingrid Lander Stockholms universitet
Mona Hverven Stockholms universitet
Ann-Cathrine Lindblom Alm Stockholms universitet
Gabriella Höstfält Stockholms universitet
Torun West Stockholms universitet
Gustav Malmborg Stockholms universitet
Peter Bruce Stockholms universitet
Petros Gougoulakis Stockholms universitet
Magnus Gustavsson Stockholms universitet
Astrid Haugland Södertörns högskola
Anders Ullholm Södertörns högskola
Per Lundgren Umeå universitet
Charlott Nyman Umeå universitet
Per Boström Umeå universitet
Barbro Biström Umeå universitet
Johan Pålsson Umeå universitet
Jenny Sullivan Hellgren Umeå universitet
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Eric Stempels Uppsala universitet
Karin Stensjö Uppsala universitet
Ellen Matlok-Ziemann Uppsala universitet
Per Sundman Uppsala universitet
Camilla Ekwall Uppsala universitet
Petra Eriksson Uppsala universitet
Malin Östman Uppsala universitet

Propositioner

Vid extrakongressen 2019 behandlas två propositioner:

SULF – en organisation med kraft att driva förändring

Vissa stadgeförandringar

Hur funkar en digital kongress - en guide för dig som ombud

Den digitala kongressen inleds med att kongressombuden får ett mejl med en individuell länk till en webbaserad omröstning. I omröstningen tar ombudet ställning till

  • Om kongressen är stadgeenligt utlyst samt
  • till var och en av att-satserna i de två propositionerna som framlagts av förbundsstyrelsen.

Omröstningen öppnas kl. 00.01 den 23 maj och avslutas kl. 23.59 den 29 maj. Ombudet kan lägga sin röst när som helst under den tidsperioden.

Den 3 juni sammanställer SULF:s kansli resultatet och meddelar det till ombuden. Reservationer skickas skriftligen till mm@sulf.se senast den 5 juni.

Kongressens beslut fastställs av förbundsstyrelsen vid mötet den 14 juni.

Frågor

Om du eller övriga kongressombud har några frågor inför eller under genomförandet av kongressen så är det bara att höra av sig till Maria Mattiasson på SULF:s kansli. Du når mig enklast på mm@sulf.se.

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.