– Rapporten visar att det finns ett omfattande missnöje med hur de lönesättande samtalen fungerar och framför allt med hur…
Rapport
5 oktober 2021
REMISSVAR till Remiss av rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle”…
Remissvar
27 april 2017
Hela detta system med mätning av olika indikatorer som införts för att få oss universitetslärare och forskare att jobba hårdare…
12 juni 2015
SULF har stora principiella invändningar mot att använda kvalitetsindikatorer som grund för resurstilldelning och avvisar bestämt detta som metod för…
Remissvar
28 augusti 2014
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}