Sök efter:

SULF tycker

Utvärdering

Rapport: Lönesättande samtal som lönebildningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering

– Rapporten visar att det finns ett omfattande missnöje med hur de lönesättande samtalen fungerar och framför allt med hur…
Rapport
5 oktober 2021

Bedömning av prestation i lärosätenas samverkan

REMISSVAR till Remiss av rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle”…
Remissvar
27 april 2017

Feltänkt system – låt oss forskare få jobba i fred utan ständig jakt på resurser

Hela detta system med mätning av olika indikatorer som införts för att få oss universitetslärare och forskare att jobba hårdare…
12 juni 2015

Remissvar: Förslag på modell för värdering av samverkan

SULF har stora principiella invändningar mot att använda kvalitetsindikatorer som grund för resurstilldelning och avvisar bestämt detta som metod för…
Remissvar
28 augusti 2014