Tidningen Barometern listar de mest lästa debattartiklarna under 2022. SULF:s debattartikel ”Linnéuniversitetet kör över lärarna” 29 januari 2022 kommer på…
SULF i medierna
16 januari 2023
På Läromedelsförfattarnas stämma den 14 maj diskuterade SULF:s ordförande Sanna Wolk tillsammans med professor Christina Öberg, Karlstads universitet och VD Stefan Persson,…
Nyhet
14 maj 2022
”Ledningen på Linnéuniversitetet sätter undervisningskvaliteten på spel när de inom kort antar en ny policy om lärares upphovsrätt. Både lokala…
SULF i medierna
29 januari 2022
”Frågan om huruvida lärosäten ska ha rätt att använda universitetslärares utbildningsmaterial utan att be om lov har diskuterats länge. Nu…
SULF i medierna
27 oktober 2021
På SULF:s, SUHF:s och VR:s gemensamma seminarium om öppen tillgång till forskningsdata (se artikel från 6 maj på universitetslararen.se) framstod…
Ledare i Universitetsläraren
31 maj 2021
Ur Universitetslärarens artikel: ”Visionen är att öppna forskningsdata ska ge bättre forskningskvalitet och mer effektiv vetenskap. Men vid ett onlineseminarium…
Nyhet
7 maj 2021
Den 27 april arrangeras webbinariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter. Arrangörer är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SULF)…
Nyhet
26 april 2021
SULF:s ordförande Mats Ericson skriver i en debattartikel i tidskriften Manus: Har du koll på din upphovsrätt? Debattartikeln finns enbart…
SULF i medierna
16 mars 2021
PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen.…
Remissvar
18 augusti 2014
Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Remissvar
31 oktober 2012
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}