info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

På SULF:s, SUHF:s och VR:s gemensamma seminarium om öppen tillgång till forskningsdata (se artikel från 6 maj på universitetslararen.se) framstod…
Ledare i Universitetsläraren
31 maj 2021
Ur Universitetslärarens artikel: ”Visionen är att öppna forskningsdata ska ge bättre forskningskvalitet och mer effektiv vetenskap. Men vid ett onlineseminarium…
Nyhet
7 maj 2021
Den 27 april arrangeras webbinariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter. Arrangörer är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SULF)…
Nyhet
26 april 2021
SULF:s ordförande Mats Ericson skriver i en debattartikel i tidskriften Manus: Har du koll på din upphovsrätt? Debattartikeln finns enbart…
SULF i medierna
27 mars 2021
PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen.…
Remissvar
18 augusti 2014
Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Remissvar
31 oktober 2012
2012-06-05 Ert dnr U2012/2313/FSveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående rapport och får avge följande remissvar.…
Remissvar
13 juni 2012
2011-10-14 Justitiedepartementet Remissvar En ny Upphovsrättslag (SOU 2011:32) Sveriges universitetslärarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över angivna remiss och…
Remissvar
18 oktober 2011
Rapporten som pdf
Skrift
26 februari 2011
Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) Dnr Ju2008/2345/L3 Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss,…
Remissvar
7 januari 2010
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}