Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF tycker

Upphovsrätt

2022 års mest lästa debattartiklar

Tidningen Barometern listar de mest lästa debattartiklarna under 2022. SULF:s debattartikel ”Linnéuniversitetet kör över lärarna” 29 januari 2022 kommer på…
SULF i medierna
16 januari 2023

Sanna Wolk i samtal om kurslitteraturens framtid

På Läromedelsförfattarnas stämma den 14 maj diskuterade SULF:s ordförande Sanna Wolk tillsammans med professor Christina Öberg, Karlstads universitet och VD Stefan Persson,…
Nyhet
14 maj 2022

Debatt: "Linnéuniversitetet kör över lärarna”

”Ledningen på Linnéuniversitetet sätter undervisningskvaliteten på spel när de inom kort antar en ny policy om lärares upphovsrätt. Både lokala…
SULF i medierna
29 januari 2022

SULF vill ha rättslig prövning av lärarundantaget

”Frågan om huruvida lärosäten ska ha rätt att använda universitetslärares utbildningsmaterial utan att be om lov har diskuterats länge. Nu…
SULF i medierna
27 oktober 2021

Kan lärosätena klara kravet på öppen tillgång?

På SULF:s, SUHF:s och VR:s gemensamma seminarium om öppen tillgång till forskningsdata (se artikel från 6 maj på universitetslararen.se) framstod…
Ledare i Universitetsläraren
31 maj 2021
bild på mats ericson

Universitetsläraren: Öppna forskningsdata kan bli en rysare

Ur Universitetslärarens artikel: ”Visionen är att öppna forskningsdata ska ge bättre forskningskvalitet och mer effektiv vetenskap. Men vid ett onlineseminarium…
Nyhet
7 maj 2021

Seminarium om öppen forskningsdata

Den 27 april arrangeras webbinariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter. Arrangörer är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SULF)…
Nyhet
26 april 2021

Debatt: Har du koll på din upphovsrätt?

SULF:s ordförande Mats Ericson skriver i en debattartikel i tidskriften Manus: Har du koll på din upphovsrätt? Debattartikeln finns enbart…
SULF i medierna
16 mars 2021

Remissvar: PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler för att främja vidareutnyttjande av handlingar

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen.…
Remissvar
18 augusti 2014

Remissvar: Innovationsstödsutredningen

Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Remissvar
31 oktober 2012