SULF tycker

Profession

Debatt: ”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”

”Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i stäv med professionernas yrkesetik – förslaget hör inte…
SULF i medierna
12 mars 2023

Vi måste ta ansvar för forskarnas arbetsmiljö

Rapporten Reducing the Precarity of Academic Research Careers från OECD identifierar problem med osäkra anställningar i akademin som SULF har…
Ledare i Universitetsläraren
14 september 2021
Bilden föreståller Mats Ericson, SULF

Hög arbetsbelastning under pandemiåret

SULF har i en medlemsenkät undersökt medlemmarnas arbetssituation under pandemiåret 2020. Det handlar bland annat att få en klarare uppfattning…
Nyhet
10 juni 2021
Robert Andersson förhandlingschef SULF

Ändra högskolelagen för att främja den akademiska friheten

SULF tillstyrker förslagen om att i högskolelagen införa en bestämmelse om att den akademiska friheten ska främjas och värnas samt…
Remissvar
24 augusti 2020

Regeringen föreslår förtydligande om akademisk frihet i högskolelagen

Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om högskolans roll för det livslånga lärandet och för att främja akademisk…
Nyhet
7 maj 2020

Undervisningens frihet – en intressant tanke?

  Vid Sacos högskolepolitiska forum i oktober diskuterades betydelsen av akademisk frihet i forskning och undervisning inom högskoleväsendet. Det var…
Ledare i Universitetsläraren
18 november 2019

Arbetet för rättssäkra anställningar går vidare

Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF SULF publicerade nyligen rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin. Rapporten…
Ledare i Universitetsläraren
28 maj 2018

Rapport: Ett spel för galleriet?

Rapporten, Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin, handlar om processerna som leder fram till anställningar inom akademin. Anställningar…
Rapport
3 maj 2018
Bild på SULF:s ordförande Mats Ericson och bild på rapporten Spel för galleriet? (jpg).

Harrisons studentkritik delar lärarkåren

Harrisons studentkritik delar lärarkåren
SULF i medierna
9 mars 2016

Remissvar: SULF avstyrker Ledningsutredningens förslag

Politiken har drivit fram allt starkare lärosätesledningar och en linjestyrning av vetenskaplig verksamhet som är rent kontraproduktiv för att skapa…
Remissvar
2 mars 2016