Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF tycker

Basanslag

Debatt: ”Osäkra anställningar sänker svensk forskning”

Fri forskning behövs för att vi ska kunna lösa oförutsedda framtida problem. Läs Sanna Wolks slutreplik på DN Debatt: ”Osäkra…
SULF i medierna
4 november 2022

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten…
Pressmeddelande
27 maj 2021
osäkerheten överskugga allt

Välkomna utredningar om osäkra anställningar och karriärvägar

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda karriärvägar, meriteringssystem, stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av…
Nyhet
9 mars 2021

Regeringen fortsätter att prioritera forskningsfinansiärer på bekostnad av lärosätena

– Regeringen har i Forskningspropositionen visat att de inte har för avsikt att göra något åt problemet med obalansen mellan…
Nyhet
4 februari 2021

Akademisk frihet och ökad basresurs för forskning per student välkomna förslag i regeringens forsknings- innovationsproposition

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det går inte att säga annat än att regeringen satsar på forskning i en…
Nyhet
17 december 2020
bild på mats ericson

SULF vill ha dina inspel till forskningspropositionen

Nästa år lägger regeringen fram sin forskningsproposition. Därför har regeringen inbjudit SULF, som en av flera intressenter i svensk forskningspolitik,…
Ledare i Universitetsläraren
23 september 2019

Fackförbund kräver anställning för doktorander

Dagens Medicin: Fackförbund kräver anställning för doktorander
SULF i medierna
1 mars 2019

Debatt: ”Ernkrans, låt det inte bli fyra förlorade år”

SULF och Sfs på Svenska dagbladets debattsida: Om högre utbildning och forskning ska kunna göra allt det som förväntas –…
SULF i medierna
2 februari 2019

Arbetet för rättssäkra anställningar går vidare

Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF SULF publicerade nyligen rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin. Rapporten…
Ledare i Universitetsläraren
28 maj 2018

Urholkningen av resurser måste genast upphöra

Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF SULF var först att beräkna storleken på resursurholkningen 2001. Sedan dess har förbundet…
Ledare i Universitetsläraren
31 maj 2017