Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF tycker

Politik

SULF i Almedalen 2024

Under Almedalsveckan är SULF på plats i Visby och opinionsbildar om högskolefrågor. SULF är medarrangör till ett seminarium, tillsammans med…
Nyhet
12 april 2024

Kommentar: Politisk klåfingrighet hotar arbetsmarknaden

Detta är Sanna Wolks kommenter på Mats Perssons debattinlägg i Svenska Dagbladet den 9 april 2024: ”Färre ska läsa fristående…
Nyhet
12 april 2024

Debatt: Utbildningsministern försöker tysta det akademiska samtalet

Sanna Wolk på Altinget: Utbildningsministern försöker tysta det akademiska samtalet
SULF i medierna
19 mars 2024

Debatt: Skattefria stipendier legitimerar svart arbetskraft på våra lärosäten

”Vi uppmanar att regeringen tar tillfället i akt och förstärker skyddet för forskare och doktorander, i första hand genom att…
SULF i medierna
9 januari 2024

Debatt: Tidöpartierna urholkar tilliten när de misstänkliggör statliga tjänstemän

”Till skillnad från vad Tidöpartierna tror så befolkas den svenska statsförvaltningen inte av aktivister, utan av synnerligen kompetenta och pålitliga…
SULF i medierna
20 december 2023

Skrivelse: tilläggsdirektiv om skydd för akademisk frihet

SUHF, SULF, SFS och SUA har gemensamt skickat in en skrivelse om ett tilläggsdirektiv till regeringen gällande grundlagskommittén som arbetar…
Nyhet
11 december 2023

Debatt: SULF ser fram emot snabbt agerande från regeringen

”Det pågår redan en akademisk flykt från Sverige samtidigt som utländska forskare och doktorander redan i dag vänder Sverige ryggen.…
SULF i medierna
9 november 2023

Debatt: Otrygga karriärvägar skrämmer bort unga forskare

SULF:s Sanna Wolk och Karin Åmossa: ”Utan forskare blir det ingen forskning, Regeringen måste omgående genomföra omfattande åtgärder för att…
SULF i medierna
7 november 2023

Låga basanslag har skapat akademiska forskarhotell

I dagarna lämnar SULF och många andra sina inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2024. För SULF är den alltför låga…
Ledare i Universitetsläraren
30 oktober 2023

SULF:s inspel till forskningspropositionen

Finansiering, jämställdhet, akademisk frihet Diarienummer U2023/01467 För forskningen är huvudproblemet att för stor del av de statliga anslagen tar omvägen…
Nyhet
27 oktober 2023