Sök efter:

SULF tycker

Politik

Ge oss akademisk frihet utan några förbehåll!

Till SULF:s stora glädje föreslår regeringen i den nyligen framlagda forskningspropositionen att högskoleförordningen ska föreskriva att den akademiska friheten ska…
Ledare i Universitetsläraren
8 februari 2021
bild på mats ericson

Regeringen fortsätter att prioritera forskningsfinansiärer på bekostnad av lärosätena

– Regeringen har i Forskningspropositionen visat att de inte har för avsikt att göra något åt problemet med obalansen mellan…
Nyhet
4 februari 2021

Akademisk frihet och ökad basresurs för forskning per student välkomna förslag i regeringens forsknings- innovationsproposition

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det går inte att säga annat än att regeringen satsar på forskning i en…
Nyhet
17 december 2020
bild på mats ericson

Det har varit ett märkligt år – men inte utan ljusglimtar

Kalenderåret 2020 är snart till ända och väldigt lite har blivit som vi trodde när året tog sin början. Den…
Ledare i Universitetsläraren
10 december 2020

Regeringen föreslår förtydligande om akademisk frihet i högskolelagen

Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om högskolans roll för det livslånga lärandet och för att främja akademisk…
Nyhet
7 maj 2020

Satsningar på högskolan för att mildra konsekvenserna av Covid-19

Idag presenterades regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Antalet platser på sommarkurser utökas redan i sommar och till hösten tillförs pengar för…
Nyhet
15 april 2020

Undervisningens frihet – en intressant tanke?

  Vid Sacos högskolepolitiska forum i oktober diskuterades betydelsen av akademisk frihet i forskning och undervisning inom högskoleväsendet. Det var…
Ledare i Universitetsläraren
18 november 2019

Fyra krav för en starkare forskning

SULF har sammanställt sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020. En forskningsproposition är ett plan för hur forskningen, och i…
Nyhet
30 oktober 2019

SULF vill ha dina inspel till forskningspropositionen

Nästa år lägger regeringen fram sin forskningsproposition. Därför har regeringen inbjudit SULF, som en av flera intressenter i svensk forskningspolitik,…
Ledare i Universitetsläraren
23 september 2019

Vad är viktigast i den kommande forskningsproppen?

Regeringens forskningspolitik fastställs i en forskningsproposition som kommer vart fjärde år. Som ett led i arbetet med att ange inriktningen…
Nyhet
4 september 2019