info

Kansliet är stängt 5 & 6 juni / The office i closed June 5 & 6

SULF.se / Opinion /Undervisning

SULF tycker

Undervisning

Resolution: Vår demokrati förutsätter säkerställd akademisk frihet i de nordiska länderna

De nordiska fackförbunden inom högskolesektorn har vid sitt årliga möte antagit en gemensam resolution om akademisk frihet. Vid mötet i…
Nyhet
14 juni 2022

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög…
SULF i medierna
11 juni 2021

Rättssäkerhet är ett måste för den akademiska friheten

SULF märker att anmälningarna av lärare och forskare blir allt vanligare. Studenter anmäler lärare för kränkningar, forskare anmäler varandra för…
Ledare i Universitetsläraren
15 oktober 2020

Ändra högskolelagen för att främja den akademiska friheten

SULF tillstyrker förslagen om att i högskolelagen införa en bestämmelse om att den akademiska friheten ska främjas och värnas samt…
Remissvar
24 augusti 2020

Ny skrift: Akademiskt lärarskap

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför…
Nyhet
28 maj 2020

Stora utmaningar också efter att viruset slutat spridas

Det är svårt att skriva en ledare i dessa dagar utan att beröra frågan om hur covid-19-smittan påverkar vårt samhälle…
Ledare i Universitetsläraren
27 maj 2020
bild på mats ericson

Regeringen föreslår förtydligande om akademisk frihet i högskolelagen

Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om högskolans roll för det livslånga lärandet och för att främja akademisk…
Nyhet
7 maj 2020

Tillsammans är vi starka – även om vi är åtskilda

I den kris som just nu utspelar sig i Sverige och över jordens alla kontinenter så gäller det för oss…
Ledare i Universitetsläraren
15 april 2020
bild på mats ericson

Debatt: Sulf: "Excellensen kommer om forskningen får möjlighet att utvecklas"

”Sverige behöver en bättre lärarutbildning. Det innebär att fler måste forskarutbildas i den yrkesnära delen och att de som är…
SULF i medierna
10 oktober 2019
Bilden föreståller Mats Ericson, SULF

Mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

REMISSVAR Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser Ert dnr U2017/01171/UH Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-03- 13,…
Remissvar
27 april 2017
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?