info

SULF värnar miljön! Om medlemsavgiften betalas elektroniskt av alla SULF-medlemmar, gör det skillnad för miljön. Så för miljöns skull – välj autogiro eller e-faktura. För pappersavier tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi från årsskiftet. Läs mer här eller kontakta SULF:s medlemsregister.

REMISSVAR Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser Ert dnr U2017/01171/UH Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-03- 13,…
27 april 2017
Bakgrunden till den föreslagna förändringen av lärarutbildningen för grundskolans årskurser 7-9 är dels att det råder en brist på behöriga…
8 februari 2017
Inledning Utvecklingen av öppna nätbaserade kurser är en del i en större internationell utveckling och SULF välkomnar därför att Universitetskanslersämbetet…
1 september 2016
DN 1 juni: Forskare och elever flyr skolan
1 juni 2016
Curie 31 maj: Ökad press på universitetslärarna
1 juni 2016
Harrisons studentkritik delar lärarkåren
9 mars 2016
SULF avstyrker bestämt förslaget om att genomföra FOKUS och att fortsatt omfördela basanslagsmedel baserat på olika sorters lärosätesutvärderingar. Vetenskapsrådet (VR) fick…
7 januari 2016
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Sveriges universitetslärarförbund har genom remiss, daterad 2015-10-21, givits möjlighet att lämna synpunkter…
18 december 2015
2015-04-17 Kvalitetssäkring av högre utbildning Ert dnr U2015/1626/UH Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2015-03-18, givits möjlighet att lämna…
22 april 2015
Ert dnr U2012/4904/S Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2012-09-24, givits möjlighet att svara på ovanstående betänkande. Sammanfattande synpunkter…
12 december 2012
Hittade du det du sökte?

Sulf.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det.