Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF tycker

Undervisning

Debatt: Sulf: "Excellensen kommer om forskningen får möjlighet att utvecklas"

”Sverige behöver en bättre lärarutbildning. Det innebär att fler måste forskarutbildas i den yrkesnära delen och att de som är…
SULF i medierna
10 oktober 2019
Bilden föreståller Mats Ericson, SULF

Mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

REMISSVAR Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser Ert dnr U2017/01171/UH Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-03- 13,…
Remissvar
27 april 2017

En flexiblare lärarutbildning

Bakgrunden till den föreslagna förändringen av lärarutbildningen för grundskolans årskurser 7-9 är dels att det råder en brist på behöriga…
Remissvar
8 februari 2017

Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola (2016:1)

Inledning Utvecklingen av öppna nätbaserade kurser är en del i en större internationell utveckling och SULF välkomnar därför att Universitetskanslersämbetet…
Remissvar
1 september 2016

Forskare och elever flyr skolan

DN 1 juni: Forskare och elever flyr skolan
SULF i medierna
1 juni 2016

Ökad press på universitetslärarna

Curie 31 maj: Ökad press på universitetslärarna
SULF i medierna
1 juni 2016

Harrisons studentkritik delar lärarkåren

Harrisons studentkritik delar lärarkåren
SULF i medierna
9 mars 2016

Remissvar: Rapporten Research quality evaluation in Sweden – FOKUS

SULF avstyrker bestämt förslaget om att genomföra FOKUS och att fortsatt omfördela basanslagsmedel baserat på olika sorters lärosätesutvärderingar. Vetenskapsrådet (VR) fick…
Remissvar
7 januari 2016

Remissvar: Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Sveriges universitetslärarförbund har genom remiss, daterad 2015-10-21, givits möjlighet att lämna synpunkter…
Remissvar
18 december 2015

Remissvar: Kvalitetssäkring av högre utbildning

2015-04-17 Kvalitetssäkring av högre utbildning Ert dnr U2015/1626/UH Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2015-03-18, givits möjlighet att lämna…
Remissvar
22 april 2015