SULF tycker

Kollegialitet

SULF visar solidaritet med personal och studenter vid turkiska Boğaziçi-universitet

Den 1 januari 2021 utsågs professor Melih Bulu som ny rektor vid det turkiska Boğaziçi-universitet. Bulu, med nära koppling till…
Nyhet
12 januari 2021

Akademisk frihet och stärkt kollegialitet måste få ta tid

I skrivande stund väntar vi fortfarande på att få läsa hela betänkandet från Styr- och resursutredningen, Strut. Men eftersom utredningen…
Ledare i Universitetsläraren
11 februari 2019

Vi måste våga kritisera – för vetenskapens skull!

Mats Ericson, förbundsordförande SULF Sten Heckscher pekar – med rätta – ut forskningspolitiken som en förutsättning och grogrund för det som har…
Ledare i Universitetsläraren
26 september 2016

Remissvar: SULF avstyrker Ledningsutredningens förslag

Politiken har drivit fram allt starkare lärosätesledningar och en linjestyrning av vetenskaplig verksamhet som är rent kontraproduktiv för att skapa…
Remissvar
2 mars 2016

Remissvar: Delrapport från Ledningsutredningen

SULF stödjer förslaget om att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen och att regeringen därefter fattar beslut.…
Remissvar
2 november 2015

Om kollegialitet

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll. Rapporten som pdf
Skrift
26 augusti 2013