Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF tycker

Profession

Remissvar: SULF avstyrker Ledningsutredningens förslag

Politiken har drivit fram allt starkare lärosätesledningar och en linjestyrning av vetenskaplig verksamhet som är rent kontraproduktiv för att skapa…
Remissvar
2 mars 2016

”Risk för fler Macchiarini-katastrofer”

”Risk för fler Macchiarini-katastrofer”
SULF i medierna
18 februari 2016

Trakasserierna mot akademiker i Turkiet måste upphöra

Turkisk polis grep nyligen 20 akademiker och ytterligare 1 200 utreds av åklagare. Anledningen är att de skrivit på ett…
Nyhet
18 januari 2016

Remissvar: Rapporten Research quality evaluation in Sweden – FOKUS

SULF avstyrker bestämt förslaget om att genomföra FOKUS och att fortsatt omfördela basanslagsmedel baserat på olika sorters lärosätesutvärderingar. Vetenskapsrådet (VR) fick…
Remissvar
7 januari 2016

Remissvar: Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Sveriges universitetslärarförbund har genom remiss, daterad 2015-10-21, givits möjlighet att lämna synpunkter…
Remissvar
18 december 2015

Remissvar: Delrapport från Ledningsutredningen

SULF stödjer förslaget om att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen och att regeringen därefter fattar beslut.…
Remissvar
2 november 2015

Efterfrågas: en jämställande forskningsproposition!

SULF:s inspel till forskningsproposition 2016 SULF:s inspel till forskningspropositionen 2016: Regeringen har aviserat att man ämnar lämna en forskningsproposition som…
2 november 2015

Feltänkt system – låt oss forskare få jobba i fred utan ständig jakt på resurser

Hela detta system med mätning av olika indikatorer som införts för att få oss universitetslärare och forskare att jobba hårdare…
12 juni 2015

Remissvar: Kvalitetssäkring av högre utbildning

2015-04-17 Kvalitetssäkring av högre utbildning Ert dnr U2015/1626/UH Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2015-03-18, givits möjlighet att lämna…
Remissvar
22 april 2015

Remissvar: Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Reg.nr 412-221-14 Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2014-12-18, givits möjlighet att lämna synpunkter på…
Remissvar
17 februari 2015