info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

Turkisk polis grep nyligen 20 akademiker och ytterligare 1 200 utreds av åklagare. Anledningen är att de skrivit på ett…
Nyhet
18 januari 2016
SULF avstyrker bestämt förslaget om att genomföra FOKUS och att fortsatt omfördela basanslagsmedel baserat på olika sorters lärosätesutvärderingar. Vetenskapsrådet (VR) fick…
Remissvar
7 januari 2016
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Sveriges universitetslärarförbund har genom remiss, daterad 2015-10-21, givits möjlighet att lämna synpunkter…
Remissvar
18 december 2015
SULF stödjer förslaget om att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen och att regeringen därefter fattar beslut.…
Remissvar
2 november 2015
SULF:s inspel till forskningsproposition 2016 SULF:s inspel till forskningspropositionen 2016: Regeringen har aviserat att man ämnar lämna en forskningsproposition som…
2 november 2015
Hela detta system med mätning av olika indikatorer som införts för att få oss universitetslärare och forskare att jobba hårdare…
12 juni 2015
2015-04-17 Kvalitetssäkring av högre utbildning Ert dnr U2015/1626/UH Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2015-03-18, givits möjlighet att lämna…
Remissvar
22 april 2015
Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Reg.nr 412-221-14 Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2014-12-18, givits möjlighet att lämna synpunkter på…
Remissvar
17 februari 2015
Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll. Rapporten som pdf
Skrift
26 augusti 2013
Rapporten som pdf
Skrift
26 februari 2011
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}