Doktorand/forskarutbildning

På de flesta lärosäten finns särskilda lokala kollektivavtal som reglerar lönerna för doktorander med doktorandtjänst (anställning som doktorand). Det vanligaste är att dessa avtal reglerar en lägsta ingångslön och därutöver vilken löneutveckling du har under anställningstiden. Denna löneutveckling är kopplad till antingen anställningstid eller studieresultat.

SULF förordar en höjning efter tid och inte enligt studieresultat, dels därför att man undviker svåra bedömningssituationer som dessutom kan variera inom ett lärosäte och dels därför att höjning enligt uppnådda resultat missgynnar kvinnor (på grund av större uttag av föräldraledighet) och doktorander som bedriver undervisning. Därutöver höjs lönerna oftast i samband med lönerevisioner.

I de allra flesta fall finns i avtalen möjligheter att sätta lönen högre än den lägstalön som är angiven om du kan åberopa och hos arbetsgivaren få gehör för särskilda skäl såsom relevant arbetslivserfarenhet, tidigare meriter av den typ som redovisas för lärare/forskare ovan, speciell utbildningsbakgrund eller marknadstryck (svårighet att rekrytera doktorander).

SULF har sammanställt lokala kollektivavtal här. Sök på det på doktorandstege och det lärosäte du är intresserad av.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}