Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Vad händer om du inte blir klar i tid?

Ibland händer det att du som doktorand inte hinner bli färdig med avhandlingsarbetet och disputationen innan anställningen som doktorand upphör. I vissa fall har lärosätet möjlighet att förlänga anställningen men i andra fall väljer du som doktorand mellan att avbryta avhandlingsarbetet eller att fortsätta dina studier utan anställning.  

SULF möjligheter att stöta dig i de fall att du fortsätter arbeta på din avhandling efter att din anställningstid gått ut är mycket begränsade. 

Har doktorander rätt till a-kassa? 

Som doktorand betraktas du som studerande av Akademikernas a-kassa så länge du är inskriven på forskarutbildningen. Först när forskarstudierna är avslutade eller permanent avbrutna kan man betraktas som arbetslös och berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa. 

Akademikernas a-kassa betraktar forskarstudierna som avslutade så snart du har skickat avhandlingen till tryck och endast disputationen återstår. I vissa fall kan Akademikernas a-kassa betrakta studierna som avslutade även om avhandlingen inte gått till tryck, till exempel om bara redaktionellt arbete återstår och alla kurser är avklarade. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på hur de ser på just din situation. 

I de fall en doktorands anställning upphör innan avhandlingen är tillräckligt klar för att skickas till tryck är en inte berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa.  

För att underlätta har Akademikernas a-kassa dessutom samlat specialinformation som rör dig som doktorand här