info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Doktorand/forskarutbildning

Högskolan har i vissa fall möjlighet att anta sökande med stipendiefinansiering till forskarutbildningen.  För att detta ska vara möjligt krävs att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras i tid. Stipendier används tyvärr ibland även vid postdok. Numera får stipendier för doktorander som huvudregel bara användas i ett år. Därefter ska doktoranden erbjudas en anställning som doktorand. Om det är fråga om ett bistånds- eller kapacitetsuppbyggnadsprogram eller inom vissa EU-projekt får stipendier dock användas i mer än ett år. Under den tid som doktoranden bedriver sina forskarstudier i Sverige ska stipendiet motsvara lönen för en anställd doktorand efter skatt.

Ej statsfinansierade stipendier

Statsmedel (till exempel anslag direkt till högskolan eller medel från ett statligt forskningsråd) inte användas till stipendier avsedda för studiefinansiering för doktorander.

Inga sociala förmåner men en försäkring finns vid de statliga lärosätena

Stipendier ger inga sociala förmåner. Eftersom stipendiefinansiering inte är en anställning har du inte rätt att få arbetsbaserade förmåner så som sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan, såvida du inte har en skyddad SGI (sjukpenninggrundande inkomst från ett tidigare arbete) Du har heller inte rätt till de kollektivavtalsbaserade förmånerna så som föräldrapenningtillägg, ersättning för läkemedel etcetera. Vid långvarig sjukdom eller föräldraledighet uppstår därför problem.

De statliga lärosätena är dock skyldiga att teckna en försäkring för doktorander med stipendier hos Kammarkollegiet som ska täcka inkomstförlust under sjukdom eller föräldraledighet. De ska också försäkra alla studerande för personskada som uppstår i samband forskarutbildningen.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats:
Stipendiefinansierade doktorander
Student på universitet och högskola

SULF rekommenderar alla att utöver detta teckna en försäkring som även täcker olycksfall på fritiden. Vi samarbetar här med Folksam som erbjuder rabatterade försäkringar för våra medlemmar. Du kan även hos dem teckna andra försäkringar såsom liv- sjuk- och barnförsäkring. Läs mer på Folksams webbplats. 

SULF anser generellt att stipendier inte bör användas istället för anställning av doktorander och postdoks.

Studiemedel vid forskarutbildning

Studiemedel kan lämnas för forskarutbildning, men  bara upp till gränsen på 12 terminer, inklusive grundutbildningen. Studiemedel kan inte heller lämnas efter att doktoranden haft anställning som doktorand.

Konsekvenser av studiemedel i forskarutbildningen

SULF anser generellt att studiemedel inte bör användas inom forskarutbildningen.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}