Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Institutionstjänstgöring

Institutionstjänstgöring innebär ofta både en möjlighet för dig att meritera dig inom undervisning men det utgör också en risk att ditt avhandlingsarbete försenas och att du inte blir färdig i tid.

Anställning som assistent

Högskoleförordningen ger lärosäten rätt att anställa assistenter och amanuenser. Det finns dock begränsningar enbart den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens.

Omfattning och arbetsuppgifter

En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent av full arbetstid. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, medverkan i forskning eller administration.

Anställningsform

Anställning som assistent och amanuens är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen.

Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet är det möjligt för både arbetsgivare och anställd att under vissa förutsättningar avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som assistent och amanuens. Den första anställningen som assistent får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas.

Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får högst omfatta tre år.

Kollektivavtal

Som statligt anställd assistent eller amanuens omfattas du av Villkorsavtal T och andra kollektivavtal. Villkorsavtal T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA16 ger dig rätt till tjänstepension.

Övertid

Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning.

Lön

Inom statlig sektor tillämpas individuell lönesättning. För att säkerställa att assistent och amanuenslönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om assistent-/amanuenslöner. Dessa kollektivavtal ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön.

Lönen varierar mellan lärosäten men också mellan ämnesområden. Du kan också hitta aktuella doktorandstegar på SULF:s hemsida.

Pension

Utöver den allmänna pensionen intjänar anställda doktorander avtalspension enligt det statliga  kollektivavtalet (PA-16).