info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Doktorand/forskarutbildning

Institutionstjänstgöring innebär ofta både en möjlighet för dig att meritera dig inom undervisning men det utgör också en risk att ditt avhandlingsarbete försenas och att du inte blir färdig i tid.

Anställning som assistent
Högskoleförordningen ger lärosäten rätt att anställa assistenter och amanuenser. Det finns dock begränsningar; enbart den som får utbildningsbidrag för doktorander får vara anställd som assistent och enbart den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens.

Utbildningsbidrag på heltid
En doktorand som har helt utbildningsbidrag får som mest undervisa eller utföra något annat arbete vid lärosätet på 20 procent av full arbetstid. Enbart om det finns särskilda skäl får en doktorand med utbildningsbidrag undervisa/motsvarande mer än 20 procent av full arbetstid.

Utöver detta får en doktorand som har utbildningsbidrag inte ägna sig åt någon verksamhet som kan fördröja studierna. En doktorand som har 80 procent bidrag bör således ha högst 40 procent annat arbete.

Om du överväger att studera och arbeta på mer än heltid rekommenderas att allvarligt överväga påverkan på avhandlingsarbetet och risken att studierna fördröjs.

Från och med den 1 juli 2017 avskaffas utbildningsbidragen genom att förordningen om utbildningsbidrag för doktorander upphör. Istället är det huvudregeln i högskoleförordningen, att doktorander ska ha anställning, som gäller. Här hittar du mer information.

Omfattning och arbetsuppgifter
En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent av full arbetstid. Den som har helt utbildningsbidrag får inte ha mer än 20 procent anställning som assistent.

En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, medverkan i forskning eller administration.

Anställningsform
Anställning som assistent och amanuens är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen.

Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet är det möjligt för både arbetsgivare och anställd att under vissa förutsättningar avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som assistent och amanuens. Den första anställningen som assistent får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas.

En assistent får vara anställd bara under den tid han eller hon får utbildningsbidrag för doktorander.

Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får högst omfatta tre år.

Kollektivavtal
Som statligt anställd assistent eller amanuens omfattas du av Villkorsavtal T, PA 03 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA03 ger dig rätt till tjänstepension.

Övertid
Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning.

Lön
Inom statlig sektor tillämpas individuell lönesättning. För att säkerställa att assistent och amanuenslönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om assistent-/amanuenslöner. Dessa kollektivavtal ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön.

Lönen varierar mellan lärosäten men också mellan ämnesområden. Du kan också hitta aktuella doktorandstegar på SULF:s hemsida.

Pension
Utöver den allmänna pensionen intjänar anställda doktorander avtalspension enligt det statliga  kollektivavtalet (PA-16).

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}