Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF tycker

Finansiering

Basanslagen ska utgöra en långsiktig grund

Mats Ericson, förbundsordförande SULF SULF har nyligen givits möjlighet att avge remissvar på rapporten Research quality evaluation in Sweden –…
Ledare i Universitetsläraren
15 februari 2016

Remissvar: Rapporten Research quality evaluation in Sweden – FOKUS

SULF avstyrker bestämt förslaget om att genomföra FOKUS och att fortsatt omfördela basanslagsmedel baserat på olika sorters lärosätesutvärderingar. Vetenskapsrådet (VR) fick…
Remissvar
7 januari 2016

En jämställande forskningsproposition är en kvalitetsfråga

Håkan Lindkvist, 1:e vice ordförande i SULF Det är en i sektorn djupt känd sanning att balansen mellan direkta och…
Ledare i Universitetsläraren
16 november 2015

Har grundbulten gått av?

Mats Ericson, förbundsordförande SULF Rådet för högskoleutbildning gav 1999 ut en skrift med titeln Börjar grundbulten rosta?. Som första punkt…
Ledare i Universitetsläraren
12 oktober 2015

Feltänkt system – låt oss forskare få jobba i fred utan ständig jakt på resurser

Hela detta system med mätning av olika indikatorer som införts för att få oss universitetslärare och forskare att jobba hårdare…
12 juni 2015

Mer än två procent behövs för att skifta balansen

Håkan Lindkvist, 1:e vice ordförande i SULF Under de senast decennierna har balansen mellan direkta och externa forskningsanslag skiftat från…
Ledare i Universitetsläraren
1 juni 2015

Slopa produktivitetsavdraget i högre utbildning

Helén Persson, 3:e. ordförande för SULF Att antal studenter i högre utbildning har ökat kraftigt under en tjugoårsperiod torde inte…
Ledare i Universitetsläraren
27 april 2015

Remissvar: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

SULF avstyrker promemorians förslag och föreslår att frågan utreds vidare med målet att konstruera en modell där kostnaden för utbildningen…
Remissvar
18 augusti 2014

Remissvar: Grönt universitet - grön framtid: Underlag för Miljöpartiet de grönas framtida forsknings- och högskolepolitik

Inledningsvis vill SULF uttrycka sin uppskattning för att Miljöpartiet väljer att be om sektorns synpunkter på en rapport som ska…
Remissvar
25 februari 2014

Remissvar: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)…
Remissvar
18 juni 2012