Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF tycker

Finansiering

Dödläge i svensk forskningsfinansiering

Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen 2014 att basanslagen för forskning prioriteras upp. Men innehållet i forskningspropositionen visar att den utlovade prioriteringen uteblir.  Regeringen…
Pressmeddelande
28 november 2016

Dags att hejda urholkningen och öka basanslagen

SULF har länge kritiserat det sätt som nuvarande resurstilldelningssystem slår fel. Det gäller framförallt den urholkning av resurserna till utbildningen…
Nyhet
23 november 2016

Svensk forskningspolitik befinner sig i status quo

Håkan Lindkvist, 1:e vice ordförande i SULF Nu är vi snart där och det är upp till bevis. I november…
Ledare i Universitetsläraren
24 oktober 2016

Remiss av redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2016-06-22, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående rapport. SULF:s ställningstagande…
Remissvar
7 oktober 2016

Indirekta kostnader kan stå högskolan dyrt

SULF i medierna
6 oktober 2016

Regeringens satsning på ökade basanslag räcker inte

Med ökade basanslag ges lärosätena bättre förutsättningar att skapa vettiga karriärvägar för forskare och öka forskningsanknytningen i utbildningarna. Det i…
Nyhet
20 september 2016

Resolution antagen av de nordiska fack- och professionsförbunden inom högre utbildning och forskning i Island maj 2016

Universitetslärares och forskares arbete är en förutsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den kunskap som kommande generationer får genom högre…
Nyhet
15 juni 2016

Det är bilden som styr

Det är bilden som styr – artikel i Forum Axess, 14 april 2016
SULF i medierna
13 april 2016

”Risk för fler Macchiarini-katastrofer”

”Risk för fler Macchiarini-katastrofer”
SULF i medierna
18 februari 2016