Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF tycker

Finansiering

Rapport: Vart tar pengarna vägen?

Vart tar pengarna vägen? – Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå…
Nyhet
6 maj 2021

Hoten mot samhället och den akademiska friheten

Akademisk frihet är en av grundstenarna i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik eller kortsiktiga ekonomiska…
Ledare i Universitetsläraren
22 mars 2021
bild på mats ericson

Välkomna utredningar om osäkra anställningar och karriärvägar

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda karriärvägar, meriteringssystem, stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av…
Nyhet
9 mars 2021

Regeringen fortsätter att prioritera forskningsfinansiärer på bekostnad av lärosätena

– Regeringen har i Forskningspropositionen visat att de inte har för avsikt att göra något åt problemet med obalansen mellan…
Nyhet
4 februari 2021

Facket: "Vi har kämpat i 20 år"

Sedan 1990-talet har universiteten och högskolorna år efter år fått mindre pengar att röra sig med.– Det är ett enormt…
SULF i medierna
2 januari 2021

Akademisk frihet och ökad basresurs för forskning per student välkomna förslag i regeringens forsknings- innovationsproposition

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det går inte att säga annat än att regeringen satsar på forskning i en…
Nyhet
17 december 2020
bild på mats ericson

Stora utmaningar också efter att viruset slutat spridas

Det är svårt att skriva en ledare i dessa dagar utan att beröra frågan om hur covid-19-smittan påverkar vårt samhälle…
Ledare i Universitetsläraren
27 maj 2020
bild på mats ericson

Satsningar på högskolan för att mildra konsekvenserna av Covid-19

Idag presenterades regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Antalet platser på sommarkurser utökas redan i sommar och till hösten tillförs pengar för…
Nyhet
15 april 2020

Rapport: Ett spel för galleriet?

Rapporten, Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin, handlar om processerna som leder fram till anställningar inom akademin. Anställningar…
Rapport
3 maj 2018
Bild på SULF:s ordförande Mats Ericson och bild på rapporten Spel för galleriet? (jpg).

Låt proffsen vara proffs – var och en på sitt håll

Helén Persson, 3:e. ordförande för SULF Schorske konstaterade att akademisk frihet och medborgerlig frihet är ömsesidigt beroende av varandra, men…
Ledare i Universitetsläraren
26 september 2017