Sök efter:

SULF tycker

Anställningsvillkor

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten…
Pressmeddelande
27 maj 2021
osäkerheten överskugga allt

Unga forskare utan karta går vilse på karriärvägen

Majoriteten av medlemmarna i National Junior Faculty, NJF, har anställningar som inte återfinns i lärosätenas anställningsordningar (Osäkert läge, NJF och…
Ledare i Universitetsläraren
26 april 2021
Bild på Mats ericson

Rapport: Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige

Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin…
Nyhet
11 mars 2021

Välkomna utredningar om osäkra anställningar och karriärvägar

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda karriärvägar, meriteringssystem, stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av…
Nyhet
9 mars 2021

Kvinnor i akademin påverkas mer av otrygga villkor

I samband med kvinnodagen den 8 mars har SULF fått ta del av några preliminära resultat från en kommande rapport:…
Nyhet
8 mars 2021

Facket: "Vi har kämpat i 20 år"

Sedan 1990-talet har universiteten och högskolorna år efter år fått mindre pengar att röra sig med.– Det är ett enormt…
SULF i medierna
2 januari 2021

Debatt: Forskningen behöver handling – inte fler fina ord

  I samband med att Emmanuelle Charpentier tilldelades Nobelpriset i kemi påpekade ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans…
SULF i medierna
21 oktober 2020

Karolinska Institutet toppar fortfarande SULF:s svarta lista: 46 % tidsbegränsat anställda

SULF publicerar återigen Universitetskanslersämbetets statistik över andelen tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten. Hur är läget på ditt lärosäte? Se tabellen…
Nyhet
7 oktober 2020

Universitetslärare ska inte behöva jobba gratis

Medlemmen NN undervisar och forskar på ett mellansvenskt lärosäte. Hen hade en undervisningsperiod i april–maj. Campusundervisning var planerad men kursen…
Ledare i Universitetsläraren
21 september 2020

En jämställd akademi

Att kunna odla mustasch ska inte vara ett måste för att kunna bli professor. För att få en #jämställdakademi har vi ett…
Nyhet
5 mars 2020