SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

SULF tycker

Anställningsvillkor

Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över på ovanstående remiss, daterad 2021-06-08. Vårt svar begränsar sig till…
Remissvar
8 september 2021

Advarer mot en forsker­hverdag med stadig mer jakt på eksterne midler

Läs artikeln i norska Kronos där SULF:s chefsutredare Karin Åmossa intervjuas om rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra…
SULF i medierna
3 juli 2021

Debatt: ”Osäkra anställningar sänker forskningen”

De problem som forskningen förväntas lösa är långsiktiga. Därför måste också arbetsvillkoren vara stabila och långsiktiga. Det skriver Mats Ericson…
SULF i medierna
2 juli 2021

Hög arbetsbelastning under pandemiåret

SULF har i en medlemsenkät undersökt medlemmarnas arbetssituation under pandemiåret 2020. Det handlar bland annat att få en klarare uppfattning…
Nyhet
10 juni 2021
Robert Andersson förhandlingschef SULF

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten…
Pressmeddelande
27 maj 2021
osäkerheten överskugga allt

Unga forskare utan karta går vilse på karriärvägen

Majoriteten av medlemmarna i National Junior Faculty, NJF, har anställningar som inte återfinns i lärosätenas anställningsordningar (Osäkert läge, NJF och…
Ledare i Universitetsläraren
26 april 2021
Bild på Mats ericson

Rapport: Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige

Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin…
Nyhet
11 mars 2021

Välkomna utredningar om osäkra anställningar och karriärvägar

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda karriärvägar, meriteringssystem, stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av…
Nyhet
9 mars 2021

Kvinnor i akademin påverkas mer av otrygga villkor

I samband med kvinnodagen den 8 mars har SULF fått ta del av några preliminära resultat från en kommande rapport:…
Nyhet
8 mars 2021

Facket: "Vi har kämpat i 20 år"

Sedan 1990-talet har universiteten och högskolorna år efter år fått mindre pengar att röra sig med.– Det är ett enormt…
SULF i medierna
2 januari 2021