info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

Fritt sökande efter ny kunskap

SULF:s kongress 2021 har Fritt sökande efter ny kunskap som tema. Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld och det är extra angeläget att vi är uppmärksamma och värnar det fria sökandet efter ny kunskap i Sverige. Sverige kan och bör agera som en förebild där en fri akademi är en av grundpelarna i demokratin. Men även i Sverige ser vi hot mot den akademiska friheten, framförallt i form av otrygga anställningar, forskningsfinansieringssystemet och svagt lagskydd.

Kallelse till SULF:s kongress

Den 12 mars skickades kallelsen till SULF:s kongress 2021 till SULF:s lokalföreningar tillsammans med mandatberäkningen. Ombud utses av SULF:s lokalföreningar och meddelas SULF:s kansli senast den 31 augusti 2021.

Kallelse till SULF:s kongress

Motionera till SULF:s kongress 2021

Var med och påverka SULF:s verksamhet under de kommande tre åren! Alla SULF:s medlemmar kan lämna in en motion till SULF:s kongress.

Du kan mejla din motion till SULF:s kansli eller fylla i uppgifterna i formuläret nedan.
Sista dag att skicka in en motion är 31 augusti 2021.

Fem korta tips för din motion:

 • Välj en beskrivande rubrik som gör det lätt att förstå vad motionen handlar om (gärna max 4-5 ord)
 • Var kortfattad för att maximera ditt genomslag (max en sida för hela motionen)
 • Motionera om sådant du vill att förbundet ska börjar göra (och som det inte redan gör idag)
 • Var konkret i vad du vill att förbundet gör (när du formulerar din att-sats)
 • Begränsa dig till max 1 att-sats per motion (skriv fler motioner istället för en motion med massor av att-satser)

Material från tidigare kongresser

SULF:s valberedning!

Som SULF-medlem har du rätt att nominera, det vill säga föreslå, vem som ska inneha förtroendeuppdrag i SULF under nästa kongressperiod. Detta inkluderar uppdrag som förbundsordförande, ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, ledamöter i arvodesnämnden och SULF:s förtroendemannarevisor. Sista nomineringsdag 1 mars 2021.

Om du vill komma i kontakt med SULF:s valberedningen kan du göra det här: valberedning@sulf.se.

Valberedningen består av:

 • Kirsi Höglund, sammankallande, Uppsala universitet
 • Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet
 • Marie Hoen, Lunds universitet
 • Ingmarie Mellenius Umeå universitet
 • Maja Pelling, Göteborgs universitet
 • Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}