info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Nominera till SULF:s förbundsstyrelse!

Som SULF-medlem har du rätt att nominera, det vill säga föreslå, vem som ska inneha förtroendeuppdrag i SULF under nästa kongressperiod. Detta inkluderar uppdrag som förbundsordförande, ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, ledamöter i arvodesnämnden och SULF:s förtroendemannarevisor.

Den du föreslår måste också vara SULF-medlem och bör helst vara tillfrågad. Du är varmt välkommen att nominera dig själv!

Sista nomineringsdag 1 mars 2021.
Har du frågor hör av dig direkt till SULF:s valberedning.

Vad innebär det att jobba i SULF:s förbundsstyrelse?

En förbundsordförande är en central person i förbundet och därför är det självklart att du delar förbundets värderingar och prioriteringar. Som ordförande arbetar du utifrån förbundets vision för att samla hela förbundet genom ett tydligt, inspirerande och samarbetsinriktat ledarskap baserat på hög personlig integritet, omdöme, ett etiskt förhållningssätt, civilkurage och beslutskraft. Du förväntas skapa delaktighet och engagemang bland såväl styrelseledamöter som medarbetare. Du ska också värna och utveckla förbundet samt arbeta brett med alla SULF:s medlemsgrupper. Vidare är det viktigt att du som ordförande företräder och agerar i förbundets intresse gentemot omvärlden utifrån vår vision. Det innebär samarbete med många olika parter och yrkeskategorier.

Kvalifikationer och kompetenser
Den förbundsordförande vi letar efter är:

 • akademiskt välförankrad med gedigen erfarenhet av forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle
 • en erfaren akademisk ledare
 • en relationsbyggare med stort nätverk och god förmåga att driva frågor
 • fackligt engagerad med stort intresse för SULF:s professionsfrågor

Dessutom är det meriterande om du

 • har erfarenhet av fackligt ledarskap
 • har erfarenhet från olika akademiska miljöer
 • är van mötesordförande med vana att leda och förena styrelser
 • har förhandlingserfarenhet
 • har erfarenhet av att arbeta strategiskt och se framtida möjligheter

Villkor för uppdraget som förbundsordförande
Av tradition är SULF:s förbundsordförande deltidsanställd på förbundet. Omfattningen av anställningen samt övriga villkor som pension och arvode beslutas i god tid av arvodesnämnden. Villkoren avgörs individuellt beroende på ordförandens anställningsförhållanden.

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ och uppdraget varar från kongressen november 2021 till kongressen november 2024. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets verksamhet och ekonomi med fokus på de för förbundet strategiska frågorna.

Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter och 5 suppleanter. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som består av förbundets ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Som ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen deltar du på ca 5 förbundsstyrelsemöte per år, ägnar tid åt inläsning av handlingar inför dessa möten.

I SULF:s kongress uppdrag till valberedningen ingår att sammansättningen av förbundsstyrelsens ledamöter i huvudsak återspeglar medlemmarnas fördelning geografiskt, på vetenskapsområden, på befattning och på kön. Det ska finnas kompetens att bevaka och driva lärarutbildningsfrågor.

Villkor för uppdraget som ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen

Normalt ryms ditt uppdrag som ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen inom de tio dagars ledighet med bibehållen lön som statligt anställda har rätt till enligt Villkorsavtal-T. För icke statligt anställda ledamöter gäller särskilda villkor.

 

Arvodesnämnden består av tre ledamöter varav en är sammankallande i valberedningen. Normalt ryms detta arbete inom de tio dagars ledighet med bibehållen lön som statligt anställda har rätt till enligt Villkorsavtal-T. För icke statligt anställda ledamöter gäller särskilda villkor.

Kvalifikationer och kompetenser

För detta uppdrag är lång erfarenhet i förbundet meriterande och det är en fördel att ha erfarenhet av SULF:s förbundsstyrelse.

Villkor för uppdraget som ledamot i SULF:s arvodesnämnd

Normalt ryms ditt uppdrag som ledamot i SULF:s arvodesnämnd inom de tio dagars ledighet med bibehållen lön som statligt anställda har rätt till enligt Villkorsavtal-T. För icke statligt anställda ledamöter gäller särskilda villkor.

Förbundet har två revisorer med personliga ersättare. En revisor med ersättare är auktoriserad revisor. Den andra med ersättare är förtroendemannarevisor. Samtliga väljs av ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

Kvalifikationer och kompetenser

För detta uppdrag är lång erfarenhet i förbundet meriterande och det är en fördel att ha erfarenhet av SULF:s förbundsstyrelse.

Villkor för uppdraget som förtroendemannarevisor

Normalt ryms uppdrag som förtroendemannarevisor inom de tio dagars ledighet med bibehållen lön som statligt anställda har rätt till enligt Villkorsavtal-T. För icke statligt anställda gäller särskilda villkor.

 

Nominera till SULF:s förbundsstyrelse!

Nominera genom att fylla i formuläret nedan. Du kan nominera så många du vill inklusive dig själv. Vill du nominera mer än en person fyll i och sänd formuläret nedan en gång per person.

Frågor och funderingar? Kontakta SULF:s valberedning!

Kontakta valberedningen här: valberedning@sulf.se.

Valberedningen består av:

 • Kirsi Höglund, sammankallande, Uppsala universitet
 • Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet
 • Marie Hoen, Lunds universitet
 • Ingmarie Mellenius Umeå universitet
 • Maja Pelling, Göteborgs universitet
 • Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola

Motionera till SULF:s kongress 2021

Var med och påverka SULF:s verksamhet under de kommande tre åren! Alla SULF:s medlemmar kan lämna in en motion till SULF:s kongress.

Du kan mejla din motion till SULF:s kansli eller fylla i uppgifterna i formuläret nedan.
Sista dag att skicka in en motion är 31 augusti 2021.

Fem korta tips för din motion:

 • Välj en beskrivande rubrik som gör det lätt att förstå vad motionen handlar om (gärna max 4-5 ord)
 • Var kortfattad för att maximera ditt genomslag (max en sida för hela motionen)
 • Motionera om sådant du vill att förbundet ska börjar göra (och som det inte redan gör idag)
 • Var konkret i vad du vill att förbundet gör (när du formulerar din att-sats)
 • Begränsa dig till max 1 att-sats per motion (skriv fler motioner istället för en motion med massor av att-satser)

Material från tidigare kongresser

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.